Zaproszenie do udziału w konkursie historyczno-literackim

W imieniu organizatorów Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Literackiego „By czas nie zaćmił i niepamięć”. W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej – Posła Rzeczypospolitej Polskiej Pana Jarosława Zielińskiego oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty Pani Beaty Pietruszki zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Adres: Gmina Nowogród

Kategoria: Aktualności

Pierwszy przypadek grypy ptaków w województwie podlaskim

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku informuje, iż w województwie podlaskim (w powiecie augustowskim) został potwierdzony pierwszy przypadek grypy ptaków H5N8 u łabędzia. Służby weterynaryjne podjęły odpowiednie działania. Sytuacja jest opanowana i stale monitorowana.

Adres: Gmina Nowogród

Kategoria: Aktualności

Rolnicy gminy Nowogród- terminy stosowania gnojowicy

Do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku Delegatura w Łomży wpływają informacje, dotyczące wylewania nawozów naturalnych płynnych w okresie zabronionym, na zamarzniętą i pokrytą śniegiem ziemię, przez rolników gminy Nowogród.

Informujemy, że aktualne terminy i warunki stosowania nawozów określone są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu (t.j. Dz. U. 2020, poz. 243).

Terminy stosowania nawozów naturalnych płynnych:
Grunty orne – 1 marca – 20 października

Uprawy trwałe, uprawy wieloletnie, trwałe użytki zielone – 1 marca – 31 października

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 310 z póź. zm), kontrola stosowania powyższego Programu azotanowego przez podmioty prowadzące produkcję rolną, wykonywana jest przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska. Dodatkowo wymagania Programu azotanowego wchodzą w zakres zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance), dlatego wszyscy rolnicy korzystający z płatności bezpośrednich oraz obszarowych mogą być w tym zakresie kontrolowani przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Informujemy, że w przypadku nieprzestrzegania terminów stosowania nawozów, wykorzystania nawozów na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem, stosowane będą sankcje karne:

Opłaty za naruszenie Programu azotanowego wymierzane na podstawie art. 109 ust. 1, pkt.2 Prawa wodnego
mandaty karne za naruszenie 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i nawożeniu ( t.j. Dz.U. 2021 poz. 76).
Zmniejszenie płatności bezpośrednich przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Adres: Gmina Nowogród

Kategoria: Urząd informuje

Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w ZSS Nowogrodzie na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Chętnika w ZSS w Nowogrodzie informuje, iż od 01.03.2021 do 26.03.2021 będzie trwać rekrutacja uczniów do kl. I na rok szkolny 2021/2022

Preferowane sposoby dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych:
- za pomocą poczty elektronicznej na adres zespol_nowogrod@wp.pl (podpisane profilem zaufanym)
- osobiście w sekretariacie szkoły (poniedziałek.-piątek . 8:00 - 15:30). Należy pamiętać o zachowaniu szczególnych zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią.

(Dokumenty do pobrania dostępne są także w sekretariacie szkoły)

Adres: Gmina Nowogród

Kategoria: Edukacja

Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie - rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Jeżeli podjęliście Państwo decyzję, aby od 1 września 2021 roku Wasze dziecko rozpoczęło edukację w Przedszkolu Samorządowym w ZSS w Nowogrodzie, prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji.

I.
Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w Przedszkolu Samorządowym w ZSS w Nowogrodzie, nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu w terminie od 22 lutego do 01 marca 2021 r. Druk deklaracji dostępny jest w przedszkolu.

II.
Jeśli chcą Państwo zapisać dziecko do przedszkola po raz pierwszy, należy wziąć udział w rekrutacji. Wniosek o przyjęcie dziecka można wypełnić na dwa sposoby:

- pobrać druk wniosku o przyjęcie do przedszkola, ze strony internetowej ZSS w Nowogrodzie zss.nowogrod.com wypełnić odręcznie, podpisać, zeskanować i przesłać na email zespol_nowogrod@wp.pl
- druk wniosku pobrać w wejściu do Szkoły Podstawowej lub przedszkola, wypełniony złożyć w placówce w dniach od 01 do 26 marca 2021 r.

III.
Zasady postępowania rekrutacyjnego :

1. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się tylko na wolne miejsca.
2. Przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Nowogród
3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora ZSS w Nowogrodzie.
4. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

Podział na grupy przedszkolne nastąpi po zakończeniu rekrutacji. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2021/2022.

Szczegółowe terminy rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w ZSS w Nowogrodzie znajdują się w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 5/21 Burmistrza Nowogrodu z dnia 29 stycznia 2021 r.

Adres: Gmina Nowogród

Kategoria: Aktualności